Čo ponúkame

Stavbyvedúci a nezávislý stavebný dozor

Kontaktujte nás a získajte nezáväznú cenovú ponuku prispôsobenú na služby podľa Vašich požiadaviek

  • - Dlhoročné skúsenosti
  • - Profesionálny a ľudský prístup
  • - Schopnosti prevyšujúce štandard
  • - Služby a cena prispôsobenú potrebám klienta

 

Naše služby

Stella Stav má bohaté skúsenosti okrem iného so stavebným dozorom na stavbách rodinných domov, bytových objektov a s odbornosťou zabezpečuje aj dozor, riadenie a kontrolu vo funkcii stavbyvedúceho na technických a iných stavbách.

stavebný dozor

Výstavba rodinných domov a bytov Rekonštrukcia panelového domu
Rekonštrukcia rodinných domov a bytov Oprava striech
Výmena bytového jadra iné vonkajšie/ vnútrné stavebné úpravy

Zatepľovanie, a fasády rodinných domov a bytov

 

stavbyvedúci

Ako stavbyvedúci v rámci právomocí vykonávame funkcie riadenia a koordinovania stavebnej činnosti. Zaistíme preberanie stavebného materiálu, budeme viesť priebeh výstavby a v neposlednom rade môžme zabezpečiť kolaudáciu. Na základe projektu budeme určovať poradie jednotlivých stavebných prác a priebežne informovať investora stave projektu.

Technický dozor investora

Na základe zmluvy s investorom (objednávateľom) vykonávame činnosti technického dohľadu nad stavebnými prácami v rozsahu stanovenom v predmetnej zmluve. Môžeme zastupovať investora pred stavebným úradom, dodávateľmi, a tiež projektantom.

Poradenstvo & konzulting

Do nášho portfólia patrí aj konzulting a analýza stavebných projektov. V tejto súvistlosti poskytujeme služby poradenstva ohľadom právnych predpisov, rozhodnutí verejných orgánom a súlade stavebnej činnosti s dotknutými technickými ustanoveniami. Ďalej pri výbere stavebnej firmy, celkovej analýze projektum návrhu najoptimálnejšieho postupu stavby a rekonštrukcie a iných.