Čo ponúkame

Stavbyvedúci a nezávislý stavebný dozor

Kontaktujte nás a získajte nezáväznú cenovú ponuku prispôsobenú na služby podľa Vašich požiadaviek

  • - Dlhoročné skúsenosti
  • - Profesionálny a ľudský prístup
  • - Schopnosti prevyšujúce štandard
  • - Služby a cena prispôsobenú potrebám klienta

Stavbyvedúci & Stavebný dozor

Profesionálny dohľad a poradenstvo

Stella Stav so sídlom v Bratislave poskytuje služby v oblasti stavebnej činnosti v rámci celého Slovenska. Naše služby sú predovšetkým zamerané na činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho, avšak rovnako je súčasťou nášho portfólia aj široká paleta ďalších služieb.

stavebny dozor
Riadenie a kontrola kvality
 Ako stavbyvedúci a zároveň stavebný dozor zapísaný v zozname Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI) poskytujeme najmä služby organizácie, kontroly, riadenia a koordinácie výkonu práce na stavbe.