Čo ponúkame

Stavbyvedúci a nezávislý stavebný dozor

Kontaktujte nás a získajte nezáväznú cenovú ponuku prispôsobenú na služby podľa Vašich požiadaviek

  • - Dlhoročné skúsenosti
  • - Profesionálny a ľudský prístup
  • - Schopnosti prevyšujúce štandard
  • - Služby a cena prispôsobenú potrebám klienta

Stavbyvedúci

Manažment stavebných procesov

Stella Stav poskytuje profesionálne služby stavbyvedúceho ako funkciu kompletného manažmentu, riadenia a kontroly činností v rámci stavebných procesov (vrátane pozemných a dopravných stavieb) na území celého Slovenska a priľahlých krajín.

Ako stavbyvedúci poskytujeme najmä tieto služby:

vedenie a organizácia stavebnej činnosti

koordinovanie a dohľad nad plnením harmonogramu stavby

komunikácia s dodávateľmi a subdodávateľmi

operatívne riešenie nedostatkov materiálu a práce

kontrola nákladov, výkazov o vykonaných prácach

dozor nad dodržiavaním  stavebných právnych predpisov a technických noriem

 

Povinnosti stavbyvedúceho sú právne zakotvené v § 46a Stavebného zákona, ktorý si môžete bližšie pozrieť tu.