Čo ponúkame

Technický dozor stavebnej činnosti

Kontaktujte nás a získajte nezáväznú cenovú ponuku prispôsobenú na služby podľa Vašich požiadaviek

  • - Dlhoročné skúsenosti
  • - Profesionálny a ľudský prístup
  • - Schopnosti prevyšujúce štandard
  • - Služby a cena prispôsobenú potrebám klienta

Technický dozor investora

Profesionálny dohľad na mieru
Technický dozor investora / stavebníka spočíva v presnom zmluvnom dohodnutí kontrolnej, riadiacej a inej činnosti podľa požiadaviek investora (objednávateľa). Pojem technický dozor nie je v slovenskom Stavebnom zákone výslovne vymedzený. Napriek tomu sa jedná o relatívne frekventovaný nástroj objednávateľov stavieb, kedy naša spoločnosť vystupuje ako odborník v stavebných procesoch a zabezpečuje zmluvne presne vymedzený okruh činností.

Jedná sa hlavne o nasledovné činnosti technického dozoru:

kontroling vymedzených okruhov dodávateľov a prác, faktúr

dozor nad dodržiavaním technických noriem

vedenie stavebných procesov a jednanie s projektantom

zastupovanie pred správnymi orgánmi - stavebný úrad