Kontakt

Vieme na čom záleží

Kontaktujte nás ohľadom vašich otázok, cenovej ponuky a dohodnutí iných podmienok.

Tešíme sa na spoluprácu

Cenník

Prispôsobený potrebám klienta

Tak ako ľudia, aj spoločnosti a ich potreby sa líšia. Cena je stanovená na základe konkrétnych služieb, ktoré klient potrebuje.

Cena za stavebný dozor

Odmena za stavebný dozor je ovplyvnená mnohými faktormi. Odvýja sa od vzdialenosti miesta výkonu práce, trvaní dozoru a počte kontrolných a iných úkonov.

Základom našej filozofie je prispôsobiť sa potrebám klienta a výsledná suma je preto predmetom dohody. Táto závisí od náplne práce a v našej spoločnosti sa pohybuje už od 100 EUR pre drobné stavby. Rodinné domy sú zväčša v cenovej relácii 200-400 EUR, táto cena však môže byť znížená v závislosti na viacerých podmienkach.

 Ceny ďalších služieb sú rovnako determinované okolnosťami a požiadavkami klientov.