Čo ponúkame

Stavbyvedúci a nezávislý stavebný dozor

Kontaktujte nás a získajte nezáväznú cenovú ponuku prispôsobenú na služby podľa Vašich požiadaviek

  • - Dlhoročné skúsenosti
  • - Profesionálny a ľudský prístup
  • - Schopnosti prevyšujúce štandard
  • - Služby a cena prispôsobenú potrebám klienta

Povinnosti stavebného dozoru

Stavebný dozor je vašou zárukou

Základným pilierom činnosti stavebného je komplexné sledovanie a kontrolovanie výstavby, dozor nad bezpečnosťou a ochranou pri práci, dodržiavaní parametrov projektu, príslušných predpisov, ako dohľad nad využívaním, skladovaním stavebného materiálu a iné.

Rovnako kontroluje stavebný denník, správnosť uvedených údajov, postupne doĺňa relevantné skutočnosti a zapisuje dôležité stavebné údaje.

Ako stavebný dozor zastupujeme zadávateľa, teda investora stavby. Dohliadame, aby sa pri výstavbe dodržiavali stanovené lehoty, ako aj dozeráme nad kvalitou vykonávaných prác a našou úlohou je zabezpečiť, aby zbytočne nezvyšovali náklady na stavbu.

Povinnosti stavebného dozoru sú právne zakotvené v § 46b Stavebného zákona, ktorý si môžete bližšie pozrieť tu.