Čo ponúkame

Kontrola, dozor a riadenie stavebnej činnosti

Kontaktujte nás a získajte nezáväznú cenovú ponuku prispôsobenú na služby podľa Vašich požiadaviek

  • - Dlhoročné skúsenosti
  • - Profesionálny a ľudský prístup
  • - Schopnosti prevyšujúce štandard
  • - Služby a cena prispôsobenú potrebám klienta

Kontrola Stavby

kontrola stavby
Kontrola stavebných procesov

Naša spoločnosť poskytuje v rámci služieb stavebného technického dohľadu kontrolu najmä v rozsahu:

kontroly súladu stavebnej činnosti s dokumentáciou stavby

►kontroly kvality stavebného materiálu

► kontroly rozpočtu stavby a finančných prostriedkov

sledovania a riadenia výkonu stavebných prác, ochrany zdravia na stavbe

dozoru nad dodržiavaním lehôt projektu stavby

zastupovania pred správnymi orgánmi - stavebný úrad