Naše projekty

Profesionálny dohľad nad stavebnou činnosťou

stavebny dozor ba

Pozrite si zoznam projektov a činností, s ktorými máme skúsenosti a výkon, ktorých vieme ponúknuť nielen v Bratislave a jej okolí, ale podľa okolností na celom území SR

STAVEBNÝ DOZOR

 
Dozor je vašou poistkou
Náš nezávislý stavebný dozor je vašou istou či už sa jedná o rekonštrukciu, alebo rozsiahlu stavbu, že za rozumnú cenu bude projekt zrealizovaný na najvyššej úrovni.
Odbornosť stavebných firiem je rôzna
U všetkých firiem je kvalita odvedenej práce rôzna - stavebné firmy nie sú výnimkou. Avšak zle odvedená práca na stavbe môže znamenať pre zadávateľa vážne následky. Našou povinnosťou je dohliadnuť a postarať sa o to, že nebudete musieť nič riskovať a všetka práca bude odvedená kvalitne, podľa noriem a v súlade s najnovšími trendmi.

Kompletný manažment a kontrola stavieb

Rodinné domy, byty a polyfunkčné stavby
Poskytujeme služby najmä pri výstavbe a rekonštrukcií rodinných domov, zatepľovaní budov, oprave striech, výmene bytového jadra, prevzatí, kúpe a rekonštrukcii bytu, ako aj pri reklamácii so stavebnou firmou.
Inžinierske stavby
Výkon stavebného dohľadu na inžinierskych stavbách je rovnako dôležitou súčasťou nášho portfólia, ako aj vykonávanie funkcie stavbyvedúceho, kompletné riadenie a koordinácia stavebnej činnosti v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)